Privacy Policy

PrivacyverklaringLaatst bijgewerkt: [25-10-2021]Bij LujoGardens B.V. begrijpen we hoe belangrijk uw privacy is. Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over welke persoonlijke informatie we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken en beschermen. Lees deze verklaring zorgvuldig door om uw rechten en onze verplichtingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen.1. Verantwoordelijke voor gegevensbeschermingLujoGardens B.V. ("wij", "ons" of "LujoGardens") is de verantwoordelijke voor gegevensbescherming en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring.2. Welke persoonlijke informatie verzamelen we?We kunnen verschillende soorten persoonlijke informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot:- Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.- Informatie die u verstrekt via onze website, zoals wanneer u een aanvraag indient, zich abonneert op nieuwsbrieven of deelneemt aan enquêtes.- Betalingsinformatie, zoals creditcardgegevens, voor transacties die via onze website worden verwerkt.3. Waarom verzamelen we persoonlijke informatie?We verzamelen persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:- Om uw aanvragen, bestellingen en transacties te verwerken en te leveren.- Om u te voorzien van informatie en nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft aangemeld.- Om onze producten en diensten te verbeteren en onze website te optimaliseren.- Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en te reageren op juridische verzoeken.4. Hoe beschermen we uw persoonlijke informatie?Wij nemen beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden alleen gedeeld met derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.5. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke informatie?We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Zodra uw gegevens niet langer nodig zijn, zullen we ze veilig verwijderen of anonimiseren.6. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevensU heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht op toegang tot, rectificatie of verwijdering van uw gegevens. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en om gegevensoverdraagbaarheid aan te vragen. Als u vragen heeft over deze rechten of hoe u ze kunt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens.7. Wijzigingen in deze privacyverklaringWe kunnen deze privacyverklaring bijwerken om deze aan te passen aan veranderende wettelijke vereisten of onze bedrijfsvoering. We zullen de datum van de laatste wijziging bovenaan deze verklaring bijwerken.8. ContactAls u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via de contactgegevens. Dank u voor het vertrouwen in LujoGardens. Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy en het veilig behandelen van uw persoonlijke gegevens.